Sản Phẩm | Giảm đau - hạ sốt
Giảm đau - hạ sốt
Hapacol 650 extra
Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol Caps
Viên nang.

Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên.

Hapacol Sủi
Viên nén sủi bọt.

Hộp 4 vỉ x 4 viên. Hộp 10 vỉ x 4 viên.

Hapacol Đau Nhức
Viên nén.

Hộp 25 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 5 viên. Chai 200 viên.

Hapacol 650
Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol Extra
Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol Caplet 500
Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 200 viên.

Hapacol ACE 500
Viên nang.

Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên.

Hapacol - Giảm đau - Hạ sốt nhanh