Sản Phẩm | Giảm đau - hạ sốt
Giảm đau - hạ sốt
Hapacol Sủi

Viên nén sủi bọt.

Hộp 4 vỉ x 4 viên. 

Hapacol 650

Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 5 viên.

Hapacol 650 extra

Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol Caps

Viên nang.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol Đau Nhức

Viên nén.

Hộp 25 vỉ x 10 viên.

Hapacol Extra

Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol Caplet 500

Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol ACE 500

Viên nang

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol Blue

Viên nén dài bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol - Giảm đau - Hạ sốt nhanh
Bạn đang trực tuyến.
Không có kết nối mạng. Bật chế độ xem ngoại tuyến.

Install this webapp on your Iphone: tap and then Add to Home Screen.