Sản Phẩm | Giảm đau – hạ sốt

Giảm đau – hạ sốt

Hapacol 250

Thuốc bột sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol Child

Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Hapacol 150

Thuốc bột sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol 325

Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol 80

Thuốc bột sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.