Sản Phẩm | Cảm - sổ mũi

Cảm - sổ mũi

Hapacol Cảm cúm

Viên nén.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol Capsules

Viên nang cứng

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Hapacol Flu day

Viên nén bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CS Day

Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CF

Viên nén dài bao phim.

Hộp 25 vỉ x 10 viên