Sản Phẩm | Cảm - sổ mũi
Cảm - sổ mũi
Hapacol Cảm cúm

Viên nén.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol Capsules

Viên nang cứng

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Hapacol Flu day

Viên nén bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CS Night

Viên nén bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CS Day

Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CF

Viên nén dài bao phim.

Hộp 25 vỉ x 10 viên

Hapacol - Giảm đau - Hạ sốt nhanh
Bạn đang trực tuyến.
Không có kết nối mạng. Bật chế độ xem ngoại tuyến.

Install this webapp on your Iphone: tap and then Add to Home Screen.