Sản Phẩm | Dành cho trẻ em

Dành cho trẻ em

Hapacol 250

Thuốc bột sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol Child

Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Hapacol 250 Flu

Thuốc cốm sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol 150 Flu

Thuốc bột sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol 150

Thuốc bột sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol 325

Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol 80

Thuốc bột sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.