Sản Phẩm | Dành cho người lớn

Dành cho người lớn

Hapacol Cảm cúm

Viên nén.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol Sủi

Viên nén sủi bọt.

Hộp 4 vỉ x 4 viên.

Hapacol 650

Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 5 viên.

Hapacol Capsules

Viên nang cứng

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Hapacol 650 extra

Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol Flu day

Viên nén bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CS Day

Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CF

Viên nén dài bao phim.

Hộp 25 vỉ x 10 viên

Hapacol Đau Nhức

Viên nén.

Hộp 25 vỉ x 10 viên.

Hapacol Extra

Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol Caplet 500

Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol ACE 500

Viên nang

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol Blue

Viên nén dài bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.