Sản Phẩm | Dành cho người lớn
Dành cho người lớn
Hapacol Capsules
Viên nang cứng.

Chai 200 viên nang. Chai 500 viên nang.

Hapacol 650 extra
Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol Caps
Viên nang.

Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 200 viên; Chai 500 viên.

Hapacol Sủi
Viên nén sủi bọt.

Hộp 4 vỉ x 4 viên. Hộp 10 vỉ x 4 viên.

Hapacol Flu day
Viên nén bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CS Night
Viên nén bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CS Day
Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CF
Viên nén dài bao phim.

Hộp 25 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 5 viên. Chai 200 viên.

Hapacol - Giảm đau - Hạ sốt nhanh