Sản Phẩm | Dành cho người lớn
Dành cho người lớn
Hapacol Capsules

Viên nang cứng

  • Chai 200 viên nang.
  • Chai 500 viên nang.

Hapacol 650 extra

Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol Caps

Viên nang.

Hộp 10 vỉ x 10 viên

Chai 200 viên

Chai 500 viên.

Hapacol Sủi

Viên nén sủi bọt.

Hộp 4 vỉ x 4 viên. Hộp 10 vỉ x 4 viên.

Hapacol Flu day

Viên nén bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CS Night

Viên nén bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CS Day

Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CF

Viên nén dài bao phim.

Hộp 25 vỉ x 10 viên.
Hộp 10 vỉ x 5 viên.
Chai 200 viên.

Hapacol Đau Nhức

Viên nén.

Hộp 25 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 5 vi...

Hapacol 650

Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 5 viên.

 

Hapacol Extra

Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol Caplet 500

Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Chai 200 viên.

Hapacol ACE 500

Viên nang

Hộp 10 vỉ x 10 viên. 

Chai 200 viên hoặc 500 viên.

Hapacol Blue

Viên nén dài bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol - Giảm đau - Hạ sốt nhanh
Bạn đang trực tuyến.
Không có kết nối mạng. Bật chế độ xem ngoại tuyến.

Install this webapp on your Iphone: tap and then Add to Home Screen.