Sản Phẩm | Cảm - sổ mũi
Cảm - sổ mũi
Hapacol Capsules

Viên nang cứng.

Chai 200 viên nang. Chai 500 viên nang.

Hapacol Flu day

Viên nén bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CS Night

Viên nén bao phim.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CS Day

Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên.

Hapacol CF

Viên nén dài bao phim.

Hộp 25 vỉ x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 5 viên. Chai 200 viên.

Hapacol - Giảm đau - Hạ sốt nhanh
You are online now!
Internet connection lost. Turn on offline mode!

Install this webapp on your Iphone: tap and then Add to Home Screen.