Công cụ hỗ trợ  >  Chỉ số hàm lượng Paracetamol > Tính chỉ số hàm lượng Paracetamol

Giảm đau - Hạ sốt / Tính nồng độ paracetamol

Kết quả

Liều lượng paracetamol nhỏ nhất 80mg.