Giảm đau - Hạ sốt / Tính nồng độ paracetamol

Kết quả

Liều lượng paracetamol nhỏ nhất 80mg.
Hapacol - Giảm đau - Hạ sốt nhanh
Bạn đang trực tuyến.
Không có kết nối mạng. Bật chế độ xem ngoại tuyến.

Install this webapp on your Iphone: tap and then Add to Home Screen.