Công cụ hỗ trợ  >  Chỉ số chiều cao cân nặng >  Tính chỉ số bmi 

Tính chỉ số BMI

BMI = Cân nặng (kg) / ( Chiều cao(cm) * Chiều cao(cm))

Kết quả

BMI = 14.58

Bạn thiếu cân

Theo khuyến nghị của tổ chức Y tế thế giới (WHO), trừ người có thai, nếu BMI: - Dưới 18.5 là thiếu cân, thiếu năng lượng trường diễn - Từ 18.5 đến 24.99 là bình thường - Từ 25 đến 29.99 là thừa cân - >= 30 là béo phì