Sản Phẩm | Giảm đau – hạ sốt
Giảm đau – hạ sốt
Hapacol 80
Thuốc bột sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol 150
Thuốc bột sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol 250
Thuốc bột sủi bọt.

Hộp 24 gói x 1,5 g.

Hapacol 325
Viên nén dài.

Hộp 10 vỉ x 10 viên. Chai 200 viên. Chai 400 viên.

Hapacol Child
Viên nén.

Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 200 viên; Chai 400 viên.

Hapacol - Giảm đau - Hạ sốt nhanh